SMITH COLUMN: Pollorena provides MSU what it needs